SURREALISTERNE 2020-2021

Den Vågne Drøm – Aleksander Kosmala

Den vågne Drøm 21. november 2020 – 10. januar 2021
Surrealistisk metafysisk samtidskunst på Sophienholm
Version II: Bredgade Kunsthandel 24.4. – 22.5.2021

Tolv individualistiske kunstnere præsenteres på udstillingen Den Vågne Drøm. De er her med hver deres tilgang til kunsten, personligt ståsted, referencer og symboler, og med hver deres kunstneriske fortælling.

De er fælles om et stærkt ambitionsniveau på kunstens arbejdsmark. De er fælles om den sublime tekniske kunnen. De er fælles om den surrealistiske inspiration, og ønsket om at dele det med os – publikum.

Velkommen til Den Vågne Drøm med:
Gert Brasque, Martin Burridge, Ronald Burns, Børge Christiansen, Poul Janus Ipsen, Aleksander Kosmala, Carsten Krogstrup, Thor Lindeneg, Erik Mortensen, Bente Olesen Nyström, Håkan Nyström og Roland Schneidererit.

Det surreelle perspektiv
Der er noget stærkt tillokkende ved drømmenes ukontrollérbare verden, det ubevidste og det surreelle. Det står i stærk kontrast til vores logisk-videnskabelige og økonomisk-rationalistiske tidsånd, hvor realisme eksponeres i absurde konkurrencer og underholdningsprogrammer, og den rå sportsinteresse stopfodrer folkesjælen. 

– Men, der er endnu en længsel til stede, og vi vil begejstres.
– Kunstens og fantasiens rum har dét underfulde, dét overraskende, og har frihedens effikacitet i sig, som i dag ses som det ultimative mål.

Aleksander Kosmala – Nearby

En anden tidsånd herskede, da surrealismen som stilart fandt vej. Kønnenes rettigheder, individets rettigheder og frihed til at udtrykke sig er nu rodfæstet, men temaerne har spillet en betydelig rolle for de tidlige surrealistiske repræsentanter, der destillerede nye sandheder ud af de store opbrud. 

Surrealismen opstår som tænkemåde og som kunstretning i begyndelsen af det 20. århundrede med frisindede eksempler indenfor digtekunst, film, litteratur og filosofi i den smeltedigel af opbrud, der præger århundredeskiftet – kulturelt, politisk, psykologisk, teknologisk og designmæssigt.

Op gennem det 19. århundrede har bl.a. Nietzsches kulturkritik, Freuds ubevidste, sublimale projektioner og Jungs kollektive arketyper samt spirituelle drømmeverdener lagt grunden til talrige tolkninger indenfor såvel psykoanalyse, som kunstnerisk udfoldelse.

Håkan Nyström City of the Mysteries, Arcade II: The Transformation Room (Hommage á Huraki Murakami) 135x125cm, oil, 2020

Kunstneren Giorgio de Chirico (1888-1978) udforsker i ungdomsårene fra 1909-1919 erfaringer og sindstilstande i en stilart, han kalder ’metafysisk kunst’, stærkt inspireret af artefakterne i den italienske arkitektur, af klassisk mytologi og af værdier fra tysk filosofi, hvor metafysikken er et disciplinært tema.

I Paris tager unge surrealister begejstret imod Giorgio de Chirico, og frem til i dag præger hans ikonografi og kompositioner såvel malerkunst, som film og teater.
Selv skiftede kunstneren retning og udtryk i bevægelsen Retur á l’Ordre, som reaktion mod avantgarden kort efter verdenskrigens chaos. Men hans ideer og tidlige billedverden løber med i den lavine, som er i gang. 

Skandinavisk surrealisme   
Fra Paris som magnetisk metropol og mødested flyder ideerne mellem syd og nord, og billedsproget udvikler sig fra mester til elev, fra skole til sammenslutning og på tværs af fagdiscipliner og kontinenter. Forfatteren André Bretons gruppe, der i 1924 formulerede surrealismens manifest, kunstnere som Max Ernst, Salvador Dalí, René Magritte, Wilhelm Freddie, Vilhelm Bjerke Petersen og Halmstadgruppens Erik Olson lever videre gennem deres indflydelse på de nulevende.

Bente Olesen Nyström – Nattens Huse

Tråde kan trækkes direkte fra de første surrealister til udstillingens deltagere i dag – men manifestet er passé, og friheden sat i højsædet hos ny-surrealisterne.

Udstillingens kunstnere har samtidigt hver deres forbilleder langt bagud i kunsthistorien, hvorfra hentes tekniske, kompositoriske og udtryksmæssige fremgangsmåder. Ligesom enkelte refererer til mere nutidige fænomener som amerikansk Pop Art og moderne Fantasy/Magisk realisme. 

Det er helt surrealistisk
I titlen Den Vågne Drøm refererer Drømmen til det ubevidste, til fantasien og den indre verdens gådefuldhed – Det tidløse. Det Vågne repræsenterer bevidstheden, det rationelle og det sociale – Det tidsbundne, fortæller kurator Håkan Nyström.

Ideerne og skabelsens mysterium folder sig ud i metafysikkens sfære. Vi får både bevidsthedens realistiske vågenhed og drømmenes metafysiske surrealisme gennem de kunstneriske præstationer.

Blandt de tolv er fascinationen af filmens verden tydelig hos Martin Burridge, Håkan Nyström og Carsten Krogstrup, der mestrer renaissancens dramatiske clair obscure metode.

Narrativiteten myldrer frem hos Bente Olesen Nyström og Gert Brasque. Anderledes subtile er scenerierne  hos Aleksander Kosmala, Erik Mortensen og Ronald Burns.

Carsten Krogstrup – The Machine of a Dream

Surreelle stilleben får vi hos Thor Lindeneg og hos Poul Janus Ipsen, mens Roland Schneidereit bevæger sig ind i et symbolsk formsprog med spor af Wilhelm Freddie.
– Endelig er der Børge Christiansens assemblager og skulpturer, der henter energi og æstetik i oprindelige kulturspor, ligesom de abstrakte CoBrA surrealister i sin tid gjorde det. 

For de tolv medvirkende kunstnere gør det sig gældende, at de vågent styrer penselgangen. Det er ikke materialet, der er i førersædet, som det er tilfældet i meget af samtidskunstens andre udtryk, men derimod en beherskelse af teknik og udtryk, der stræbes imod i værkets tjeneste.

Feltet af medvirkende beriger os med fantasifulde, overraskende værker.

Her er righoldig underholdning, og alvorlig humor.
Her er både salt og vin.

Gert Brasque – Opgørets time

Det er helt surrealistisk. Sådan siger vi stadig i dag.

God fornøjelse med udstillingen – Den vågne Drøm.

– Inge Schjødt, komkunst.dk 

Læs mere fra katalogets kunstnersider:
Refleksioner fra Kulturkabinettet – Aleksander Kosmala
Fantasiens frirum – Bente Olesen Nyström
Mod det uendelige univers – Carsten Krogstrup
Kunstens egen forestilling – Gert Brasque

Læs om mødet med: 
Den ægte vare – Børge Christiansen 
Det næste rum – Martin Burridge

Hent hele kataloget for Den Vågne Drøm her:
http://cirrus-kunstnergruppen.dk/assets/sophienholm.pdf

Udstillingen GENOPSTÅR – VERSION II – Frem til 22. maj 2021
Bredgade Kunsthandel slår dørene op for Den Vågne Drøm – Version II
i forbindelse med fejring af Thor Lindenegs 80 års fødselsdag 24. april.
Åbningen fejredes over to dage.

Lis Langvad fra Lyngby Kunstforening åbnede udstillingen lørdag 24. april
Inge Schjødt holdt åbningstale for Den Vågne Drøm – Revival dag to – søndag 25. april 


Skriv et svar