Stærke internationale kort spiller ud – BLAA GALLERI

BLAA GALLERI – De fire esser

Hos BLAA GALLERI tager fire anerkendte navne nyt afsæt med udstillingen The Krunchist Movement

Ambitionsniveauet er højt, både idémæssigt og teknisk, når kunstnerne hos BLAA GALLERI og folkene bag slår an til udstillingen THE KRUNCHIST MOVEMENT. Udstillingen er samtidig startskud til en kunstnerisk bevægelse under samme navn, hvor det først og fremmest skal være vitalt og vibrerende, være dybt seriøst, og det skal føles crunchy, det kunstneriske pulsslag hos de udøvende. – De første fire, Matvey Slavin, ASK Fulgur, Christian Gundtoft og Henry The Rabbit, sender minimalismen grundigt ud i kulden.

Befrielsen
Siden 2016 har gallerist og fotograf Harald Holst åbnet dør og sind for en lind strøm af kunstneriske udtryksformer, indtil han i samarbejde med nogle få visionære sparringspartnere har sat barren på plads for den profil, galleriet nu har fundet frem til.

ASK Fulgur – The Krunchist Movement

Og, hvorhen går da kursen hos kunstscenens aktuelle generation? Det ser ud til, at der er en ny retning på vej, skal man tro udvalget fra folkene i BLAA GALLERI, samt fortidens repetetive eksempler fra ismernes pendul.

Efter barokken og romantikkens periode forfinedes arkitekturen og kunsten efter nyklassiske idealer. Så kom paradigmeskiftet med impressionismen og ekspressionismen, farvens og penselføringens revolution.
Efter avantgarde, modernisme og funktionalismens forenkling, så vi en tid det abstrakt ekspressive omkring CoBrA, Picasso og andre internationale strømninger, som holdt skansen en rum tid. Derpå kom postmodernismens opbrud, renselse og dekonstruktion. Så vild figuration. Så formalistisk minimalisme.

Pendulet svinger igen over imod det sprudlende, og The Krunchist Movement lægger sig naturgivent i erfaringens kølvand, som et nyt bovspyd mod horisonten.

BLAA GALLERI – udstillingsview

Betegnelsen kommer af lydordet crunchy, og det er kommet til i mangel af bedre.
På en mavefornemmelse, på et behov for en reaktion mod det formalistiske, som bliver mere og mere tømt for indhold, set fra smeltediglen på Blågårds Plads.

De fire esser
På udstillingen præsenteres i første omgang værker af Matvey Slavin, ASK Fulgur, Christian Gundtoft og Henry The Rabbit.

Matvey Slavins navn vil sikkert vække genklang blandt læserne, for han er en af de yngre kunstnere, som støt og roligt har markeret sig i Danmark de senere år.
Født i Skt. Petersborg er han, opvokset og uddannet i Tyskland, dansk gift med kunstnerkollegaen Nanna Bastrup med hvem han et par år drev galleriet Kunstmix på Østerbro i København.

MS – Die Welt bei mir zu Hause

Matvey Slavin er en trænet plein-air maler, dygtig kompositeur og en gudsbenådet historiefortæller. I hans motivverden udforsker han såvel det nære som det internationale i tiden, hvor alle spejler sig i alle. Han bruger i høj grad kunsthistoriske referencer, trækker tråde og gør os bevidste om kulturarven.
– Den nerve, hvormed værkerne er malet, den gør, at det her er alles historie, han fortæller, udtaler galleristen. Hans ærlighed, kunstneriske perspektiv og det uforlignelige håndværk imponerer gang på gang, og berettiger ham til en plads ved bordet.

ASK Fulgur – et barn af punk og minelukninger
Fra væggene kalder engelske ASK Fulgur på opmærksomheden med sine malerier, som er både intime og storladne på samme tid. Det maleriske rum kan være et sovekammer, et studio eller en allegorisk fortælling, hvor penselføringen alene sprænger formatet. Det er her originaliteten ligger, sammen med den følsomme tolkning af motivernes indhold.

ASK Fulgur – Diptyc

ASK Fulgur er primært selvlært. Men, mange timers studier foran motiver på The National Gallery kiler sig ind. Ekspressionismen er ikke ret langt væk, når udtrykket på sælsom vis kombineres med noget klassisk i kompositionerne, for derefter nærmest at opløses i det vibrerende formsprog.

Modellerne bliver set på ny. Bliver betragtet som levende mennesker af maleren.
Ofte arbejder han sammen med personer, som færdes i fragile cirkler i samfundet. De sårbare, som ikke har frit valg på alle hylder i Harrod’s. Her får de rum og ramme, og vi får livets vilkår med flydende flæsk og bløde deller, på én gang ømt og realistisk fortalt råt for usødet fra paletten.
Ganske direkte er også de symbolladede allegoriske motiver som eksempelvis Riding Through Life on a Bighorned Ram. Her gælder det om at holde ved og holde fast, og tro på det, livet.

Kunstneren udforsker desuden flere bevidsthedslag og traditioner, og fremstiller i en helt anden boldgade en serie stramt komponerede geometriske værker, der leder tankerne mod Hilma af Klint og østlige religioners motivkredse. Det er således en kunstner med et stort vingefang, vi endnu har til gode at få udfoldet helt og fuldt. Spændende skal det blive at følge med hos ASK Fulgur, som er født i 1972, og derfor ikke er nogen vårhare. Men, hvad hjertet er fuldt af, løber penslerne i den grad over med.

Henry the Rabbit – Dying in Hakone

Gundtoft / Rabbit – Basgruppen
De næste to kunstnere, Henry The Rabbit og Christian Gundtoft har været med i udviklingen af BLAA GALLERI over et stykke tid.

Det er allegoriske linoleumstryk fra Suite de Voleur, vi får at se fra engelskfødte og dansk bosatte Henry The Rabbit.
’- Skal man stjæle, så skal man stjæle fra de allerbedste’, siger kunstneren, og kigger Picasso over skulderen. Han er samtidigt optaget af både Van Gogh og japansk kunst, så resultatet er definitivt crunchy.
Ind imellem har Henry the Rabbit workshops i galleriet, hvor han lærer teknikkerne fra sig, og dertil er der et brændende musikalsk talent, som han deler med galleristen.

Christian Gundtoft viser en serie mediemixed relieffer på udstillingen.
Kunstneren, der tidligere har holdt til på kunstfabrikken Surrogaten ved Hedehusene bor nu i Zeitz i Tyskland, hvor visionære folk har inviteret kunstnerne til at indtage byens forfaldne bygninger i håbet om at genskabe vitalitet og aktivitet.

Christian Gundtoft – Crunchy Assemblage

For Christian Gundtoft har flytningen givet anledning til en pause fra maleriet og inspiration til arbejdet med assemblage i en stadig bevægelse mellem chaos og orden.
Disse værker skal vitterligt ses i virkeligheden, da intet fotografi yder dem retfærdighed, sammensatte som de er af bittesmå træstykker, perler, papir og masser af farve, der nærmest limer det hele sammen.

De fire esser her er en fornem start.
Der er saft og sanselighed, der er nerve og mening bag satsningen. Kunsten skal nå vores følelser, frem for intellektet, mener de gæve folk hos BLAA GALLERI.

Det skal blive livsaligt at følge med.
Tag godt imod THE KRUNCHIST MOVEMENT.

BLAA GALLERI
Blågårds Plads 29 – København N
Frem til 30. juni

Af Inge Schjødt, komkunst.dk – KLIK på billederne, få bedre kvalitet
Publiceret: Kunstavisen.dk, maj 2021

ASK Fulgur – Mexicana Knitting

Christian Gundtoft – The Krunchist Movement, foto BLAA GALLERI

Sitrende, for evigt sitrende – KANT

Christian Schmidt-Rasmussen, Vægtløs no 2

Male, det kan han, Christian Schmidt-Rasmussen, der udstiller hos KANT i København

Billedkunstneren Christian Schmidt-Rasmussen kan spænde vidt.
Fra Ikaros-teater til store offentlige udsmykninger. Og her imellem kommer maleriet.

Udstillingen Wild Child / Strøget 73 hedder Christian Schmidt-Rasmussens dobbeltudstilling hos Kant, der kan ses i galleriets to afdelinger i St. Kongensgade i København. Her får vi en virtuost malende Schmidt-Rasmussen at se.

At gå fra én opgave til den næste, og at gå side om side med en pandemi? I livets sceneskift kan der indtræde en følelse af vægtløshed, og det har præget kunstneren i den periode, hvor han har malet op til den aktuelle udstilling, kan vi læse i introduktionen.
I en sådan tilstand ser man ned og tilbage, som Odins Ravne, og ser med en seismografisk opmærksomhed for at fremkalde vejen. Hos Schmidt-Rasmussen har det udmøntet sig i to nye værkserier.

Wild Child // Vægtløs
En gennemstrømmende musikalitet fornemmer jeg i de 12 billeder i udstillingens første afdeling. I værker som Uden titel no 7, Vægtløs no 2 og Wild Child no 2 svæver rummets figurer i vekslende planer. Nogle værker byder på et kontrastrigt farvebad, nogle er tonet ned i som i en tåge. Kompositionerne står balanceret og klart, uanset kompleksiteten.

Christian Schmidt-Rasmussen, Strøget 73

Her er et sitrende pulsslag i penselstrøgenes myriader af organiske former. I billederne indgår også guld og sølv med en transformerende vekselvirkning afhængigt af dagens og nattens belysning, så der opstår en næsten overjordisk klang. Ved at se på de billeder får jeg et musikalsk bagtæppe, en symfonisk storhed med i sansningen. Jo, Schmidt-Rasmussen kunne godt komme på tale til en sakral udsmykning.

Beatet på Strøget 73
I værkserien Strøget 73 i udstillingens anden afdeling følger vi kunstnerens blik tilbage til et andet beat, tilbage til teenagetidens 70’ere. I flydende, komplementære farvestrøg fremkalder han minderne om byens menneskemylder.

Vi flanerer en tur med ham mellem husmødre og hippier, mellem hotte modedyr og gadens musikanter i Indre by. Der observeres i albuehøjde, der tjekkes outfit og fortælles hverdagshistorier med en smøg i hånden. Et sted undervejs møder vi nogle, der spiller guitar. Her mediteres og fourageres. Et helt andet sted, udenfor billedet går der punk i historien.

Christian Schmidt-Rasmussen er født i 1963, dimitterede fra Det Kgl. Kunstakademi 1992. På CV’et står solo- og gruppeudstillinger, lektorater på flere kunstakademier, organisatorisk arbejde i legatudvalg med mere.

Christian Schmidt-Rasmussen, Untitled no 7

Man forstår godt, at en stund i vægtløshed veksles til fordybelse i det rene maleri. Og jo! Male, det kan han, Christian Schmidt-Rasmussen.

KANT
St. Kongensgade 3 – København K
Frem til 9. maj

Af Inge Schjødt, komkunst.dk
Publiceret: Kunstavisen nr. 4 / 2021
 
Klik på de enkelte illustrationer for bedre fotokvalitet:
CSR – Vægtløs no 2, foto Inge Schjødt
CSR – Strøget 73 no. 5, foto Inge Schjødt
CSR – Untitled no. 7, foto Inge Schjødt
CSR – Wild Child no. 1, foto Inge Schjødt 

Christian Schmidt-Rasmussen, Wild Child no 1

Hvordan kommer vi i GANG?

Foto 1 – GANG galleri 2021

Bag kulisserne spirer initiativer i kunstnerdrevet galleri i Københavns Nordvestkvarter

Der er tolv kunstnere samlet i studie- og gallerifællesskabet GANG på Rentemestervej i København NV. De stamper og skraber, billedligt talt, for snart at møde publikum med deres kunst.
Pænt mange planer om udstillinger og Åbne Møder er under lockdown sat på vågeblus. Dog har coronaen på ingen måde bremset det kunstneriske arbejde og fællesskabet, som har holdt pulsen levende hos dem alle. 

Kunstnerfællesskabet i Utterslev, der er initieret af billedkunstnerne Linda Sandbjerg og Heidi Stibæk Kaiser, er udsprunget af Kunstskolen Spektrum, som har til huse på Kigkurren på Amager. Det er en fornøjelse at møde det mod til at eksperimentere med materialer og udtryk, som kendetegner Spektrum elever. De tolv her er modne folk og alle har haft andre karriereforløb, inden behovet for billedkunstnerisk skaben fik overtaget, så de deles godt om kuratering, PR, og værtsopgaver.

Foto 2 – GANG galleri 2021

Nu ser de frem til at slå dørene op for fællesudstillingen FARVEGANG i begyndelsen af juni, og byde bydelens beboere og andre interesserede indenfor. Og her får man noget på opleveren, får jeg indtryk af ved mit værkstedsbesøg.
– Noget du også kan få ved at kontakte GANG.

Tekstil // tekstur // papir
Janne Mikkelsen arbejder med bemalede tekstiler i flerdimensionelle formater. Christine Lyhne komponerer papir i forskellige varianter til elegante relieffer.

Papiret er også Linda Sandbjergs materiale i hendes collager. For tiden har hun fokus på verdenssituationens Overload. Maleren Linda Falkesgaard fortæller om konsumverdenen bl.a. i folierede blomsterbuketter, og de to sætter vores ræs og tid til debat.

Foto 3 – GANG galleri 2021

Maleriets oase
En anderledes tyst stemning er der i malerierne af Holger Bak, hvor arkitektoniske elementer spejler sig i lys og skygge.
Et par af hans værker kan for tiden ses på VK21 i Æglageret i Holbæk.

Heidi Stibæk Kaiser har transformeret arkitektens stringente arbejdsform til processer med formernes frie bevægelighed i maleri og i små coronarelieffer af pap. Rum, flade og farve kendetegner ligeledes Ulla Pedersens kontante formsprog, og hun sekunderes af Rikke Bjørns lyse geometriske eksperimenter.

Natur // natur
Lars Hilfling skaber digital fotocollage ud fra såvel historisk som nutidigt materiale, og et af hans hovedværker er velfortjent kommet med på KP20 i Aarhus Kunsthal. Her har Tina Kallehave ligeledes to naturinspirerede, skulpturelle værker med.

Hos Isabelle Geoffroy ses naturstrukturer i stjerneform i en karakterfuld oliekridtstreg. Og Louise Simony udforsker i portrætter det menneskelige sind.

Det er et fuldt ud gangbart hold, vi her kan besøge.

#christine_lyhne #heidistibækkaiser #holgerbak #isabelle_geoffroy #jannemikkelsen #larshilfling #lindafalkesgaard #lindasandbjerg #louisesimony #rikkebjorn #tinakallehave #u_pedersen

Sandbjerg, Kallehave og Kaiser – foto Inge Schjødt

Gang Galleri – kunstnerdrevet
Rentemestervej/Smedetoften – Kbh NV
Åbent efter aftale

Tekst: Inge Schjødt, komkunst.dk
Foto: Heidi Stibæk Kaiser, GANG galleri
Publiceret: Kunstavisen nr. 4 / 2021

Foto 1: GANG galleri med Heidi Stibæk Kaiser, Linda Falkesgaard, Holger Bak, Christine Lyhne, Rikke Bjørn, Linda Sandbjerg. 

Foto 2: GANG galleri med Linda Sandbjerg, Tina Kallehave, Lars Hilfling, Heidi Stibæk Kaiser, Christine Lyhne, Louise Simony, Ulla Pedersen, Janne Mikkelsen. 

Foto 3: GANG galleri med Louise Simony, Janne Mikkelsen og Ulla Pedersen. 

GANG med Pedersen, Lyhne og Simony – foto Inge Schjødt