Webshoppen ArtHelp for Ukraine støtter Røde Kors

Daddy’s Princess af Iryna Somyk-Ponomarenko

Krigen i Ukraine er ubærlig.
– Hvad kan vi kunstnere gøre i fællesskab, lød et hjertesuk på facebook.
– Vi kan give en håndsrækning gennem en kunstnerisk indsats til gavn for Ukrainsk Røde Kors, og en sådan indsats er nu klar til lancering.

Motivationen kom af en akut bekymring for to kunstnervenners livsbetingelser i Ukraine. Initiativet blev tilskyndet af billedkunstner Renate Borgens hjertesuk på facebook, og inspireret af Ole Aakjærs flotte indsats i Vejle, hvor salget af næsten 6000 signerede plakater indbragte 3,5 mio. kr. på blot 45 timer.
– En håndsrækning fra kunstnerside kan altså godt batte noget. 

I samarbejde mellem komkunst.dk og Artfactory.International er der nu oprettet en webshop, ArtHelp for Ukraine, hvor reproduktioner af billedkunstneriske motiver sættes til salg til fordel for Ukrainsk Røde Kors. Tjek ind her: ukraine.artfactory.international
Indsamlingen via webshoppen løber frem til 24. december 2022.

Prominente deltagere – to gode bidrag fra Ukraine
Kunstnere fra Danmark, Ukraine, Estland, Polen, Tyskland, England, Island, Indonesien, USA og Grækenland medvirker. Heriblandt de to prominente navne fra Ukraine, som har gæstet Danmark tidligere.
– Iryna Somyk-Ponomarenko og Alexey Glazunov deltog i 2019 på Portræt NU! på Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot i Hillerød, de stiller begge deres konkurrencebidrag til rådighed for webshoppen ArtHelp for Ukraine.
De to kunstnere opholder sig stadig i Ukraine.

Fra Estland deltager den herboende billedkunstner Külli Suitso, som siden Ruslands annektering af Krim i 2014 har haft hjelme i flere af sine værkserier. I 2017 udgav hun bogen ‘Hellmet Between Peace and War‘ – bevidst om stavefejlen, og med hjelmeserien som resultat af sin opvækst i Sovjetunionens tunge skygge. Külli Suitsos Helmet with Blue and Yellow var et selvskrevet bidrag til webshoppen. 

Alezey Glazunov – Den Lille Arkitekt, Anne, 2019

Fyrre kunstnere siger ja til at være med
På meget kort tid har op mod 40 billedkunstnere givet tilsagn og udvist særdeles positiv interesse for at være med i initiativet. Bl.a. nogle herboende fra i alt ti lande har takket ja. I samarbejde med grafiker Gitte Blå er der sat en vidtspændende palet af motiver op fra ret forskellige genrer. 

ArtHelp for Ukraine
De ca. 40 forskellige kunstneriske motiver sælges via webshoppen som reproduktioner. Kunstnerne beholder selv deres originale motiver.

Plaktaterne trykkes på miljøvenligt papir i Letland, og udbydes som Print-On-Demand i tre størrelser.
Kunden kan tilvælge indramning på det mindste format.
– Krus med påtrykt motiv, udvalgt, så motivet er velegnet til formålet indgår også i webshoppens sortiment, så der er noget at vælge, også for jer, der måske har fyldt væggene i forvejen, men gerne vil støtte indsamlingen til fordel for Ukrainsk Røde Kors. 

Priserne varierer fra 200 kr til 600 kr, og inkluderer produktion, administration, moms og dertil en fastsat donation til Ukrainsk Røde Kors på i gennemsnit 298 kr. pr. produkt.
Donationen er et obligatorisk tillægsprodukt, der automatisk lægges i kurven på webshoppen, hvor der er op imod 200 varianter at vælge imellem. 

De medvirkende kunstnere er:
Aleksander Kosmala (PL), Alexey Glazunov (UA), Anita Viola Nielsen, Annette Sjølund, Ann-Lisbeth Albek Sanvig, Awang Behartawan (RI), Bjørn Eriksen, Carsten Krogstrup, Christina Mosegaard, Craig Martin Wood (GB), Eva Toft, Evi Apostolou (GR), Gitte Blå, Hanne Nielsen Kjærsgaard, Heidi Stibæk-Kaiser, Iryna Somyk-Ponomarenko (UA), Janusz Tyrpak (PL), Jonas Pihl, Jonna Pedersen, Kaj Flemming Nielsen, Kate Skjerning, Kitt Buch, Külli Suitso (EST), Line Højmann Hansen, Malte Fisker, Martin Burridge, Maria Engholm, Marie J Engelsvold, Matvey Slavin (DE), Mette Rishøj, Nana RH Bastrup, Nina Maria Kleivan, Ole Bach Sørensen, Pia Fonnesbech, Renate Borgen, Kunstnerduoen SIIKU (DK/GL), Søren Ewald, Tina Menore (US), Úlfur Karlsson (IS)

Kunstnerne selv, Artfactory.international og komkunst.dk markedsfører webshoppen via sociale medier, på facebook, instagram og hjemmesider, samt annonce i Kunstavisens april-udgave.

Külli Suitso, Helmet with Blue and Yellow, 2014

Om Artfactory.International
Artfactory.International arbejder med it og gør det nemt for kunstnere og kreative at omsætte reproduktioner af deres værker via webshop og Print-On-Demand løsninger. Artfactory.International skaber løsninger for bl.a. musikbranchen.

Om Komkunst.dk
Komkunst.dk arbejder journalistisk, med kunstformidling, presseomtale, kuratering, fundraising, portrætter og anmeldelser til Kunstavisen, via bloggen på komkunst.dk – og stiller ind på Menneske + Idé + Vilje + Tid + Sted. 

Vi gør opmærksom på:
– Vi er utroligt glade for de tilsagn, vi har fået fra kunstnere og frivillige.
– Umiddelbart kan vi ikke udvide webshoppen ud over de ca. 40 medvirkende kunstnere.

Vi håber, at der bliver god opbakning, så Ukrainsk Røde Kors får en god støtte, og så kunsten kommer ud at leve. Hvem ved, måske hos nogle af de ukrainske gæster, der låner husrum eller arbejder her i Danmark. Giv dem noget smukt at se på – det nytter faktisk. 

På vegne af Artfactory.International, grafiker Gitte Blå, og initiativtager fra komkunst.dk
Inge Schjødt, kontakt – tel 29 64 92 21. 

Besøg webshoppen her: ukraine.artfactory.interntional

Alkymisten ved Blågårds Plads – Kaj Flemming Nielsen

Kaj Flemming Nielsen – Menneskenes Hus no 5

Elementer og dimensioner skifter med lysskæret i Kaj Flemming Nielsens kunst på soloudstillingen Time Out – Time In – Take Five hos Blaa Galleri på Nørrebro

Billedkunstneren Kaj Flemming Nielsen er et af de mennesker, man slet ikke skal skue på hårene. Nu viser han sin første soloudstilling hos Harald Holst i Blaa Galleri på Nørrebro, men kunstnerisk er han debuteret for længst med deltagelse på adskillige udstillinger af den censurerede slags. Han har malet autodidakt siden 18-års alderen, og er på stadig opdagelse.

Billederne er opbygget af et sindrigt system af geometriske former, spændt ud, helt konkret mellem tråde, der lagvis ligger synligt ovenpå lærrederne. I flere værker er der indlagt sølv og kobber som metalfolier, og det tilføjer nye dimensioner i lysets leg med overfladen. Billederne gives herved en forgrund, mellemgrund og dybde, der uafladeligt skaber nye virkeligheder.

Musik og gamle kirker, mystik og geometri interesserer kunstneren, der trækker på et vidt spekter af inspirationskilder.

KFN – Spørg ikke om Klokken, før tiden er gået

Til udstillingen her har Kaj Flemming Nielsen studeret femkanten indgående. Lige fra placeringen af de Bornholmske Rundkirker, udforsket af forfatter og filminstruktør Erling Haagensen og dennes kollega, Henry Lincoln i bogen Nøgle til det Hellige Mønster fra 1998. Hertil femkantens opdukken i geometriske mønstre helt andre steder i verden. Den findes fx som geometrisk basis i antikke ægyptiske vægudsmykninger, og den var et betydningsfuldt symbol for katharerne i Sydfrankrig, fortæller kunstneren.

Et symbol for menneske
På udstillingen danner fem-tallet et grundmønster. Hovedvæggen bærer fem billeder, og de to tilstødende afdelinger har hver fem billeder.

Pentagonen spiller hovedrollen i de fleste af kunstnerens nye motiver. For Kaj Flemming Nielsen er pentagonen et symbol for menneske – og menneskets Hus, set overfor Guds Hus. Femkanten kan ses som et symbol på det rum, hvor mennesket høster livets erfaringer og samler grundlag for at stille de store spørgsmål, som man kan søge svar på i Guds Hus.
En dualistisk tankegang.

KFN – Menneskenes Hus no 11

Femkanten finder vi også i naturen, fx i rosens grundrids. Den ses i matematikken, i Fibonacci-formlen og i Det Gyldne Snit.
– Særligt var det maleriet Hyrderne fra Arkadien af Nicolas Poussin (1594-1665), der fik mine øjne op for Det Gyldne Snit og den fantastiske visuelle virkning, disse enkle geometrisk figurer skaber, fortæller Kaj Flemming Nielsen.

– Geometri giver mig generelt en måde, at fortælle om verden på.
– Verden bygger på et punkt, som var uvirkeligt; men det var der! “Big Bang” skete, da punkt nr. to blev skabt. Det første punkt, var uvirkeligt, da det ikke havde nogen vægt, udbredelse eller hastighed. Først da punkt nr. 2 blev skabt, da blev nr. 1 virkeligt, for nu var der en afstand (og linie) og udbredelse, som produkt af vægt og tid = lys. Det er herfra, at den geometriske opbygning af mine billeder har sit udspring.

I andre motiver er det cirklen og kombinationen af flere cirkelslag, som vi genkender det fra gotikkens rosetvinduer med en hyldest til Notre Dame, der brændte i 2019.

Fordybelsens rum
Kaj Flemming Nielsen er født i Ruds Vedby på Sjælland i 1952, har godt fyrre års karriere i bankverdenen på bogen. Ser man på profilbilledet på sociale medier, som er taget af en dygtig fotograf i mit netværk, så stemmer det ret godt overens med den forestilling om bankverdenen, de fleste har. Men indeni Kaj Flemming Nielsen rører sig en helt anden sfære.

– I mit personlige tidsrum er kunsten skabt side om side med erfaringer fra et arbejdsliv uden for kunstkredse, dér, hvor de flestes dagligdag, og hvor det brede arbejde omkring vores materielle og åndelige tilværelse foregår.
– Jeg inspireres af en visdom, som nok er glemt, men alligevel kaster et skær over vores historie gennem tidens filter – det ubevidste måske?

KFN – Notre Dame 2019

Alkymisten spænder vidt
Ideen til overskriften på denne artikel kom af kunstnerens søgen efter det skønne og den skønneste orden, og af mødet med de skinnende metaller i værkerne. Alkymisten kender de fleste som den, der søger efter guldet i et jordisk materiale.

Men, et opslag udvider begrebet passende for denne sammenhæng:
– Alkymi er en esoterisk, videnskabelig, filosofisk praksis, der kombinerer kemi, metallurgi, fysik, medicin, astrologi, semiotik, mystik og kunst. 

– Jeg inspireres også af rockmusik og jazz, og musikken finder vej i nogle af billedtitlerne, nævner Kaj Flemming Nielsen.

Denne gang har musikken fået lov at sætte titlen på udstillingen – Time Out – Time In – Take Five – inspireret af Dave Brubeck, som i nummeret Take Five lader saxofonen synge i jazzmusikkens 5/4-dels takt. Også den rummer dimensioner, der ikke lige lader sig gribe.

Det kan varmt anbefales at lægge vejen omkring Blaa Galleri og give sig god tid til at lade lyset skifte over udstillingen. 


Blaa Galleri

Blågårds Plads 29
Frem til 14. maj

Af Inge Schjødt, komkunst.dk
Publiceret: Kunstavisen.dk – april 2022