Brug lidt mere end fire minutter – Mathilde Fenger

Mathilde Fengers Positive portræt – Kicki

De er tragiske og opløftende på samme tid Mathilde Fengers skæbneportrætter af personer med HIV

Der blev jeg klogere på HIV – betydeligt klogere. Immunsygdommen, der ramte verden for omkring 40 år siden og skræmte med sin dødelighed, kan i dag tackles med behandling, der fjerner smitterisikoen.
– Den viden må deles, så stigmatiseringen kan mindskes, og mennesker, der lever med HIV, kan få mildere livsbetingelser. Der er sket en meget opløftende udvikling, medicinsk.
– Nu er der brug for, at det bliver almen viden.

AIDS-fondet har bedt historiemaler Mathilde Fenger om at bidrage til den positive fortælling, så det kan blive en del af Danmarkshistorien, at HIV ikke mere er en smitsom dødsdom.

Mathilde Fenger har med stor respekt og ydmyghed mødt og malet portrætter af en perlerække af mennesker midt i livet, der af vidt forskellige årsager har fået HIV. De 12 malerier kan ses på Københavns Rådhus frem til 24. august.

En mangfoldighed af måder

De medvirkende mænd og kvinder, yngre som ældre har et vidt spekter af livshistorier og baggrunde, der lige så godt kunne tilhøre hvem som helst. HIV-smitten har de nemlig fået på vidt forskellige måder: en er født med HIV, en er som dreng blevet smittet gennem blødermedicin, en fik HIV efter en voldtægt, en blev smittet af en ægtefælle og nogle er blevet smittet i det homoseksuelle, LGBT+ miljø. I dag lever omkring 6.800 personer i Danmark med HIV.

Mathilde Fengers positive portræt af Jannick

Modigt er det af portrætmodellerne, som har stillet sig til rådighed for at medvirke. Med tilsagnet har flere forklaret, at det var en kærkommen mulighed for at dele ud af deres livserfaringer.

De helt individuelle beretninger har Mathilde Fenger formidlet i maleriernes attributter, i de inkorporerede genstande og i skyggespillet bag de enkelte.

I et billede ser vi et kendt stykke legetøj, i et andet ses et reagensglas med blod, som viser hen til den aktuelle persons skæbnefortælling.
Og baggrunden i malerierne er nok dyster og grå, men personerne lyser op på hver deres måde.

En vigtig pointe i de individuelle beretninger er dog værd at bemærke: det, at sygdommen uventet kan dukke op, så opmærksomhed på test og symptomer må ikke gå i glemmebogen. Blot kan den paniske frygtreaktion aflyses, og vores menneskemøder kan oplyses af tillid og håb, så vi giver hinanden lidt mere end blot fire minutters høflighed.

– Som vi så det med Corona-smitten, kan der ske en medicinsk udvikling, som sætter sygdom i skak, og som betyder, at vi kan løfte blikket og uden frygt møde mennesker, der er lever et liv med HIV.

Mathilde Fengers Positive portræt af Michael P

Det er tanken, at portrætterne skal ud på en turné, hvor de kan være med til at gøre udviklingen alment kendt, også for medarbejdere i sundhedsvæsnet, hvor der nok er en jævnlig berøringsflade, men ikke lige stor viden. Det er nu op til AIDS-fondet at lægge en køreplan for de positive portrætters historiefortælling.

Netop historiefortælling er Mathilde Fengers felt. Sidste efterår så vi hendes fremstilling af Inger Støjberg for Rigsretten, fortalt i en række personstudier og et stort hovedværk til Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Tidligere har hun arbejdet som decideret Bataljemaler med fremstillinger af Det danske Forsvars tilstedeværelse i Afghanistan. Værkerne kan ses på SMK og museet på Frederiksborg.
– Kunstneren er således ikke ubekendt med at skulle leve sig ind i såvel tragiske som opløftende livsfortællinger, og det gør hun her med stort hjerterum og finesse for de medvirkende, som er skildret næsten legemsstore, så vi kan mødes i øjenhøjde.

AIDS-fondets præsident Susse Wold takkede ved åbningen de medvirkende – Anders, Michael, Zama-Zulu, Jannick, Lars Christian, Wilson, Michael, Palle, Mikkel, Steffen, Pia, Jens Peder og Kicki – samt kunstneren og sponsorerne. Udstillingen er støttet af Gilead Science, GSK, Gangstedfonden og Københavns Kommune.

Mathilde Fengers Positive portræt af Wilson

Positive Portrætter
Københavns Rådhushal
Frem til 24. august 

Af Inge Schjødt, komkunst.dk
Foto: Kaare Smith for AIDS-fondet
Publiceret: Kunstavisen – august 2023

Aids-fondets direktør, præsident Susse Wold og kunstneren Mathilde Fenger, Kbh 2023

Udgivet i Uncategorized.

Skriv et svar