Dansk tekstilkunst er en hjemløs størrelse

Dansk Tekstilkunst hos Københavns Kunsthandel

Københavns Kunsthandel viser fornem dansk tekstilkunst fra 1960’erne til 1980’erne

Kunsthandler Johs Schmidt har gennem 2-3 år indsamlet værker fra en række store navne indenfor tekstilkunsten for at præsentere dem og introducere denne kunstform for sine kunder i Københavns Kunsthandel.

– Det er lykkedes at få fat i værker af Kim Naver, Jette Thyssen, Gudrun Pagter, Jette Kai, Ruth Malinowski, Elisabeth Ryde, Grete Balle og Franka Rasmussen til en velkomponeret udstilling af et formmæssigt stramt, næsten konstruktivistisk tilsnit med enkelte friere vævninger iblandt.  

Franka Rasmussen er en foregangskvinde på sit felt. Hun blev født i Frankfurt i 1908, uddannet først i maleri, og så i vævning i slutningen af 1920’erne. Fra 1940 og frem til 1977 var hun lærer på Kunsthåndværkerskolen i København, og hun har undervist en hel generation af store, danske vævere, hvoraf andre er uddannet fra Designskolen i Kolding og på landets væveværksteder.

Kim Naver, der har udsmykket Nationalbankens foyer, er repræsenteret med et rødt kvadratisk værk, som ved nærmere øjesyn viser sig at være en subtil komposition med symmetriske felter i to rødlige kulører.

Gudrun Pagter forstår at få rumlighed og dybde i sit mørke tæppe med forskellige skift i vævningen, hvor der udover den geometriske hvide boks, som destinerer det skildrede, ses en rød ’streg’.

Jette Thyssen hos Københavns Kunsthandel

Museum for tekstilkunst
– Tekstilkunsten har en lidt frit svævende status herhjemme. Den bevæger sig et sted mellem kunst og kunsthåndværk, og der er noget med genren, som ikke er tilstrækkeligt forankret, udtaler Johs Schmidt.
– Publikum er vant til at besøge museumsudstillinger med keramik på Clay i Middelfart, grafik på Kastrupgaard, og glas i Ebeltoft – men tæpper er en lidt mindre defineret kunstform indenfor samtidskunsten, som den absolut er en del af, fortæller han.

Til trods for, at der findes en ret lang række af capable vævere og tekstilkunstnere herhjemme, som har været med længe og udsmykket mange offentlige rum, herunder også mange kirker, så har kunstformen endnu ikke fået sit eget museum.

Det kunne der godt rådes bod på. Værkerne – og forskningen – ligger der!

– Vi ser en stigende interesse for tekstilhåndværket, bredt set. Der strikkes og broderes i stor stil, og der er fokus på kvindelige kunstneres indsats, så det kunne godt være nu, at tiden er inde.

– Og der er blevet taget godt imod initiativet; således har flere af tæpperne fået
nyt hjem i privat regi.

Af Franka Rasmussen

Hvis man besøger udstillingen i Københavns Kunsthandel kan man sammen med tekstilerne nyde Conny Walthers abstrakte, keramiske skulpturer i vinduerne og Gunnar Westmans markante stele i træ.

Københavns Kunsthandel
Sdr. Boulevard 81
Frem til 29. juni

Af Inge Schjødt, komkunst.dk
Publiceret: Kunstavisen 6 / 2024 – juni 2024 

Keramik af Conny Walther hos KK

Udgivet i Uncategorized.

Skriv et svar