Vandet slider stenen

Den vilde poesi og råheden – en billedbog om Vestkysten

Tyske bunkers på den jyske vestkyst Den vilde poesi og råheden, udgivet af Michael Ruby, 2015.

Tyske bunkers på den jyske vestkyst
Den vilde poesi og råheden, udgivet af
Michael Ruby, 2015.

Langs den jyske vestkyst ligger sporene af Det Tredje Rige strøet ud i klitter og strandenes blankskinnende brændinger. De tyske bunkers fra 2. verdenskrig står ikke mere helt hvor de stod, som den magtdemonstrative Atlantvold, for naturen har været der og tidens tand har taget en ordentlig mundfuld. Kystdirektoratet har tillige fjernet de farligste, hvor armeringsjern og andet udgjorde en risiko for strandgæster og dyr. Men voldsomt indtryk gør de stadig, de forladte krigerspor, som rummer en særegen, stærk skønhed i forfaldet.

Som knægt kom Michael Ruby til stranden ved Hvide Sande på sine feriedage. Som velvoksen, bosat i Agger, har dagene ved Vesterhavet været vigtige for den kreative billedmager, skulptør, fotokunstner, art-director og nu direktør for Nordvest Safari i Doverodde og et visionært samarbejde med SMK – Statens Museum for Kunst, som er på vej til at leje sig ind i pakhuset i Doverodde Købmandsgård i Sydthy.

Michael Ruby tager aftryk af bunker -  bly. Foto: Britta Bauer.

Michael Ruby tager aftryk af bunker – bly. Foto: Britta Bauer.

Gennem fem år gennemfotograferede Michael Ruby bunkernes beton, jerndragere, træbjælker, og indfangede havsaltets arbejde i overfladerne, bølgernes nedbrydning, sandets aflejringer inde og udenom de markante bygningsstrukturer, som langsomt synker ned i naturens opslugende glemsel.

I forbindelse med Kystdirektoratets oprydning opstod ønsket om at udføre et kunstprojekt, som i forskellige formater skulle dokumentere bunkernes tilstande og udtryk. Michael Ruby fik mulighed for at tage bunkeraftryk i bly, og at følge arbejdet fra Blåvandshuk til Skagen.

Råhed og vild poesi - bunkerfoto og blyplade af Michael Ruby.

Råhed og vild poesi – bunkerfoto og blyplade af Michael Ruby.

Det kom der udstillingsmateriale ud af, og de 25 blyafstøbninger fik Michael Ruby gennem nåleøjet til den censurerede kunstudstilling Nordkraft i Aalborg i 2014.

Den vilde poesi og råheden - Af Michael Ruby.  192 sider, Udgivet i Agger, 2015.

Den vilde poesi og råheden – Af Michael Ruby.
192 sider, Udgivet i Agger, 2015.

Det kom der i 2015 også en kunstbog ud af, hvor Michael Ruby har skabt en stemningsfuld forbindelse mellem betonbunkernes råhed, og den vilde poesi, der ses i de forladte, nedbrudte og nærmest besjælede, skulpturelle bunkers, som runger af havets bølger og historiens vingesus. I bogen kombinerer Ruby bunkerbillederne med fotocollager af egne værker, dels grafiske tryk, dels malerier, hvoraf nogle er udført ude på stedet, hvor kunstneren har bearbejdet metalplader med hammer, farver og voks, og ladet vejr og vind og vand påvirke tilblivelsesprocessen. Derved er opstået en egen, flerdimensionel verden.

Sideopslagene er forsynet med korte billedtekster på dansk og på tysk, som afspejler såvel motivernes som bunkernes oprindelige baggrund. Fortællingen er hermed delagtiggjort for historiens og landskabets arvinger.

For nogle læsere er her måske tale om endnu en smuk coffetablebook. For den, der har klatret i klitterne, vandret på Vestkysten og måske selv vovet at bestige de dystre og fascinerende bunkers, så river bogen i erindringer og sansninger. Den viser, hvordan vi er betinget af det (kultur)landskab, vi er kommet af, og giver et bud på, hvad det kan bruges til!

Billedbogen - Den vilde poesi og råheden af Michael Ruby, 2015.

Billedbogen – Den vilde poesi og råheden af Michael Ruby, 2015.

TAK for historien, til ophavsmanden, Michael Ruby – Tak for bogen om Den Vilde Poesi og Råheden.
192 sider. Udgivet i Agger, 2015.

Læs mere på www.michaelruby.dk
– Følg også det nye kunstprojekt Regelbau 411 ved Oddesund i Nordvestjylland, hvor en lyskasterbunker er blevet omdannet til en del af udstillingskonceptet ”Regelbau 411 Art Space – video, light & sound”.
Her vises udstilling med installation ved Kim Grønborg 15. juli – 30. august 2017.

Af Inge Schjødt // komkunst.dk        Tip! -> Klik på fotos og se dem i bedre opløsning! ->

Af Michael Ruby - Bunker interiør, maleri, fotocollage, 2015.

Af Michael Ruby – Bunker interiør, maleri, fotocollage, 2015.

Den vilde poesi - bunker på Løkken Strand, foto af Michael Ruby.

Den vilde poesi – Løkken Strand, foto af Michael Ruby.

Den vilde poesi og råheden - opslag bunkerfoto, metalmaleri. Af Michael Ruby

Den vilde poesi og råheden – opslag bunkerfoto, metalmaleri.  Af Michael Ruby

Strandview Thyborøn - foto af Michael Ruby

Strandview Thyborøn – foto af Michael Ruby

Bunker interiør - foto af Michael Ruby.

Bunker interiør – foto af Michael Ruby.

Udgivet i Uncategorized.

Skriv et svar